President– Bob Krier-Hamilton Telecommunications (2021-2022)

Vice President– Trevor Reeder-Lucky Duck (2022-2023)

Secretary– Stephanie Leisniger-Exchange Bank (2021-2022)

Treasurer– Derrick Clevenger-Futurity First Insurance Group (2020-2022)

Board Members

Denise Catlin -City of Gibbon (2022-2023)
Sonni Benge-Oliv3rs (2022-2023)